Riool

  • Rioolheffing eigenaren en gebruikers

    U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater.

  • Rioolaansluiting aanvragen

    Moet uw (nieuwe) woning worden aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel.