Rioolaansluiting aanvragen

Moet uw (nieuwe) woning worden aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel. Vraag online uw rioolaansluiting aan, of print en stuur of breng het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente.

Online rioolaansluiting aanvragen

Voorwaarden

Als uw woning wordt aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente. In de bouwvergunning zijn hiervoor bepalingen opgenomen.

Er zijn twee soorten rioolstelsels: gemengde stelsels en gescheiden stelsels. Als bij u in de straat een gescheiden stelsel aanwezig is, heeft u twee aansluitingen nodig. Overigens moet u er tegenwoordig mee rekenen, dat bij ver- of nieuwbouw u zelf de huisaansluitingen voor het vuilwater en het schoonwater reeds gescheiden houdt, omdat op termijn door de gemeente steeds meer riolering gescheiden zal worden uitgevoerd.

Om een aansluiting op de riolering te krijgen moet u een aanvraag voor een aansluitvergunning indienen.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraag online indienen. Bij het aanvraag ontvangt u tevens de Gemeentelijke Aansluitverordening Riolering, waarin de voorwaarden waaraan bij het aansluiten moet worden voldaan zijn aangegeven.

De volgende zaken dient u in ieder geval bij uw aanvraag op te geven:

  • Naam en adres van rechthebbende.
  • De ligging van het aan te sluiten perceel.
  • Het leidingverloop en de dimensionering.
  • De hoogteligging en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt.
Kosten

De werkelijk gemaakte kosten voor de aansluiting worden doorberekend aan de hand van een door de gemeenteraad vastgestelde tarievenlijst.

De aansluiting wordt door de gemeente gemaakt, nadat deze kosten door u zijn voldaan.