Geheimhouding persoonsgegevens

Met geheimhouding vraagt u de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-huis verblijft. Als u geheimhouding heeft aangevraagd mag de gemeente uw gegevens niet doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis

Online regelen

Geheimhouding aanvragen

U logt in met DigiD.

Lukt het online aanvragen niet, maak dan een afspraak.

Persoonsgegevens voor sommige organisaties niet geheim

 

Sommige organisaties hebben uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of het uitbetalen van uw pensioen. Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven, ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Denk hierbij aan:

  • Belastingdienst
  • Justitie
  • Pensioenfondsen
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek)

 Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Gaat u verhuizen

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.

Aan de balie aanvragen of afmelden

Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u persoonlijk aan de balie aanvragen of afmelden. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Neem uw geldig identiteitsbewijs mee!

Weet u niet of u al verstrekkingsbeperking heeft? Dan kunt u dit nakijken via www.mijnoverheid.nl

Meer informatie

Meer informatie over persoonsgegevens leest u op de website van de Autoiriteit Persoonsgegevens