77% van de houtstokers wil zich inzetten voor minder rook en geur

In de winter gaan veel houtkachels weer aan. Voor veel mensen is dit gezellig en lekker warm. Maar soms is het beter om de kachel een dagje uit te laten. Die oproep doen gemeenten en de omgevingsdienst. Zij geven tips om geur en rook flink te verminderen. Ook laten zij weten bij welke weersomstandigheden de kachel beter uit kan blijven.

Vaak zijn er nog veel vragen rondom hout stoken. Moet het schuifje van je kachel nu open of dicht? Is het handig om het vuur met oud papier aan te steken? Leg je de kleine houtjes nu boven of onderop? En hoe herken je eigenlijk 'goed vuur'? De gemeenten en omgevingsdienst krijgen ook elke winter meldingen van overlast door rook en geur.

Wees een goede buur

Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen het belangrijk vindt om rookoverlast in hun omgeving te beperken, waarvan 77% ook bereid is om kleine maatregelen te nemen (bron: RIVM). De beste manieren voor minder rook en geur zijn nu online te vinden.

8 tips om te delen in de BuurtApp

De oproep is om vooral de tips te delen als je last hebt. Dit kan bijvoorbeeld via de BuurtApp of in gesprek met de buren. Veel buren hebben geen idee dat ze overlast veroorzaken.

"Veel mensen hebben er geen idee van, maar stoken al jaren verkeerd. Met eenvoudige tips kun je de rook flink verminderen. Het is vaak wel lastig om aan te geven dat je last hebt van houtstokende buren. Het is gewoon niet iets wat je graag bespreekt. Doordat steeds meer gemeenten nu aandacht vragen voor dit onderwerp, wordt het wel makkelijker." - Luchtexpert Linda van de omgevingsdienst

Zelf uw kachel inspecteren

Goed onderhoud scheelt ook veel, zoals elk jaar even de schoorsteen laten vegen. Voor iedere eigenaar van houtkachels is er daarom vanaf nu een zelfsinspectie. Heeft u een kachel? Met deze checklist weet u in 10 minuten of uw kachel voldoet.

Sla soms een dagje over

Ook handig is stookwijzer.nu. Daar ziet u wanneer het vuur beter uit kan blijven. Dit is vooral bij windstil of mistig weer. Op zulke dagen blijft de rook hangen en heeft u rondom het huis veel luchtvervuiling en sneller rook- en geurhinder.

Overheid, inwoner en bedrijf gaan samen voor schonere lucht

In Nederland wordt houtstook steeds vaker genoemd als vervuiler van de lucht. 11% van de fijnstof in Nederland komt door houtstook (bron: RIVM). Beter stoken is een van de oplossingen, maar bijvoorbeeld ook strengere eisen voor houtkachels is belangrijk. Daarnaast wordt gekeken naar andere oorzaken die helpen bij een schonere lucht. Denk aan overheden die strenge eisen stellen aan de uitstoot door de industrie of schoner verkeer. Lees het interview met luchtexpert Linda voor meer over het effect van rook op de luchtkwaliteit.