Wonen

 • Vergunningplicht voor kamergewijze verhuur in Hardinxveld-Giessendam

  Een woning verhuren aan meerdere volwassenen die met elkaar géén huishouden zijn. We noemen dit ook wel ´kamergewijze verhuur´.

 • Woning huren (met urgentie)

  Wilt u urgentie aanvragen? Lees dan eerst de urgentiewijzer.

 • Leegstandsvergunning of tijdelijk verhuur woonruimte

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur.

 • Wateroverlast

  Op deze webpagina vindt u meer informatie om wateroverlast te verminderen en/of voorkomen.

 • Wijktafels

  De Wijktafel is een platform voor bewoners van Hardinxveld-Giessendam en organisaties. Soms zichtbaar in de wijk met een tent en vaak actief op de achtergrond.

 • Woningmarktanalyse Drechtsteden

  Onderzoek van adviesbureau RIGO over de woningmarkt in de regio Drechtsteden.

 • Houtstookoverlast

  Tips en veel gestelde vragen over hout stoken.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  De gemeente heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen. Hier kunnen huurders klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas melden.