Leegstandsvergunning of tijdelijk verhuur woonruimte

Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur.

Een leegstandsvergunning is een gemeentelijke toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het verkrijgen van een leegstandsvergunning. In Hardinxveld-Giessendam wordt een leegstandsvergunning verleend voor verhuur aan gezinnen met of zonder kinderen. Voor kamerverhuur wordt geen vergunning verleend.

Let op: ook uw hypotheekverstrekker moet toestemming geven.

Wanneer heb ik een Leegstandsvergunning nodig?

Als verhuurder heeft u deze vergunning nodig als u woonruimte nadrukkelijk tijdelijk wil verhuren en in verband hiermee niet gehouden wil zijn aan de reguliere wettelijke huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Als u wilt gaan huren op basis van de Leegstandswet dan dient uw verhuurder een leegstandsvergunning aan te vragen.

Hoe vraag ik een leegstandsvergunning aan?

Om een leegstandsvergunning aan te vragen vult u het aanvraagformulier (pdf, 264 kB) in.

U stuurt het ingevulde formulier naar info@hardinxveld-giessendam.nl of per post naar:

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Hoe lang duurt het voordat ik vergunning krijg?

Aan de afhandeling is geen wettelijke termijn verbonden. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen acht weken af te handelen.

Wat kost mijn leegstandsvergunning?

Een leegstandsvergunning kost € 85,75 en een verlenging € 42,75

Welke wetgeving is van toepassing?