Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

De gemeente heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen. Hier kunnen huurders klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas melden.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Ook kan er sprake zijn van discriminatie. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag brengt de gemeente dit in beeld. Zij doet dit samen met huurders en andere partijen in de gemeente.

Wat doet het meldpunt?

ContourdeTwern, Woonadvies Drechtsteden, gaat namens de gemeente met uw meldingen aan de slag.

  • zij noteert meldingen die huurders doen en brengt deze in kaart
  • samen met de huurder kijkt zij naar een mogelijke oplossing
  • zij ondersteunt en informeert huurders
  • in overleg met de huurder spreekt zij de verhuurder of huisbaas aan als dat nodig is
  • zij maakt een lijst op van verhuurders die zich niet aan de gewenste afspraken houden

Wilt u iets melden?

Heeft u problemen met uw verhuurder of huisbaas? Dan neemt u zelf de 1e stap en gaat met de verhuurder in gesprek. Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijk of lastig voor u kan zijn. Komt u er na het 1e gesprek samen niet uit? Of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan mag u dit doorgeven bij het Meldpunt.

Het melden van het ongewenst verhuurgedrag kan door te bellen naar 06-20432069. U krijgt dan een medewerker van van ContourdeTwern aan de lijn. Of u kunt een e-mail te sturen naar info@hardinxveld-giessendam.nl.
Huurt u een woning van Fien Wonen? Dan kunt u een melding doen bij Fien Wonen.

Belangrijk

Meldt u ongewenst verhuurgedrag via info@hardinxveld-giessendam.nl? Zorg dan dat u in uw mail de volgende dingen zet:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • De naam van de verhuurder en zijn of haar contactgegevens
  • Een beschrijving van de klacht
  • Geef aan of u het probleem heeft besproken met de verhuurder

We gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om.