Vergunningplicht voor kamergewijze verhuur in Hardinxveld-Giessendam

Een woning verhuren aan meerdere volwassenen die met elkaar géén huishouden zijn. We noemen dit ook wel ´kamergewijze verhuur´.

Hier heeft u in Hardinxveld-Giessendam een vergunning voor nodig. Zonder vergunning is het niet toegestaan om een woning per kamer te verhuren aan meerdere mensen die geen huishouden vormen.

Kamergewijs verhuren

Woningsplitsing of kamergewijze verhuur houdt in dat de eigenaar zijn pand of woning spreekwoordelijk opdeelt in verschillende delen, ofwel 'kamers'. Deze kamers worden vervolgens aan volwassenen verhuurd die geen relatie tot elkaar hebben. Zo worden woningen bewoond door meerdere volwassenen, terwijl deze woningen eigenlijk maar voor één huishouden bedoeld waren. Denk bijvoorbeeld aan een woning opgedeeld in kamers of een woning die als studentenhuis wordt gebruikt.

Leefbaarheid

Veel kamergewijze verhuur in een buurt kan zorgen voor toename van parkeerdruk of overlast van geluid of afval. Ook ontstaat er extra druk op betaalbare woningen voor starters, doordat beleggers goedkope huizen opkopen met woningsplitsing als doel. Met het oog op een fijn leefklimaat heeft de gemeente besloten om kamergewijze verhuur vergunning plichtig te maken.

Juist woonadres

Naast een goede invulling van woonvormen in een buurt, is het ook van belang dat van iedere inwoner het juiste woonadres bekend is. De gemeente onderhoudt namelijk de Basisregistratie Personen (BRP). Overheidsdiensten hebben de BRP nodig om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om iemand in te kunnen schrijven voor een school of studie of om te bepalen of iemand mag stemmen.

Adrescontrole

Met een verkeerd woonadres in de BRP kan de gemeente mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet goed bereiken. Daarom werkt de gemeente samen met de Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Bij twijfels over bewoning van een adres, voert de gemeente een adresonderzoek uit. Dit kan betekenen dat de BOA een huisbezoek kan doen. Hierbij houdt de gemeente zich altijd aan de regels voor privacybescherming en moeten onderzoekers zich legitimeren.

Correctie van de BRP-registratie

Als een adres wordt onderzocht, betekent dit niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of vergeten verhuismelding. Als echter wel een correctie van de BRP-registratie nodig is, meldt de gemeente dit aan de bewoners. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen. Het is daarom belangrijk dat iedere inwoner zelf zorgdraagt voor een juiste registratie in de BRP. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u goed geregistreerd staat op MijnOverheid.nl. Controleert u dit door in te loggen met uw DigiD.
Meer weten?

Heeft u vragen over het adresonderzoek of wilt u meer weten? Neem contact op met het Klant Contactcentrum via info@hardinxveld-giessendam.nl of 14 0184.