Wijktafels

De Wijktafel is een platform voor bewoners van Hardinxveld-Giessendam en organisaties. Soms zichtbaar in de wijk met een tent en vaak actief op de achtergrond.

Doelstelling

De doelstelling is de gemeente mooier, gezelliger en veiliger te maken en naar elkaar om te zien. Een initiatief voor, door en van bewoners.

Ambassadeurs

Per buurt zijn actieve bewoners  het gezicht van de Wijktafels. De ambassadeurs zoeken contact, signaleren, vinden, verbinden en motiveren in de wijk. Ambassadeurs zijn geen hulpverleners maar brengen mensen bij elkaar om elkaar in de buurt te helpen. Waar nodig is, wijzen ze de weg naar professionele hulp en/ of openbare instanties. Ook ondersteunen ze initiatieven of activiteiten voor de buurt.

Samenwerking

Aan de wijktafels hebben de volgende partijen zich verbonden: Wijkbeheer van woningstichting Omnivera, de politie, Wijkbeheer van de gemeente Hardinxveld-Hardinxveld, zorgcentrum De Lange Wei, zorgstichting Waardeburgh en Stichting Welzijn Servanda. Zij pakken de signalen op en lossen knelpunten zo snel mogelijk op.

Contact

Om de ‘wijktafels’ van de buurtbewoners te laten zijn, zijn wij altijd opzoek naar mensen die zich in willen zetten voor hun wijk. Dit kan als ambassadeur maar ook als betrokken buurtbewoner. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor uw wijk of wilt u zich aanmelden als ambassadeur? Neem dan contact op met de begeleider van de Wijktafel, Ellen Vissers. Dit kan via telefoon 0184 - 61 27 71 of via het e-mailadres e.vissers@servanda.nl.