Woningmarktanalyse Drechtsteden

Onderzoek van adviesbureau RIGO over de woningmarkt in de regio Drechtsteden.

In deze rapportage wordt de woningmarkt van de Drechtsteden geanalyseerd, zowel de huidige woonsituatie wordt in beeld gebracht als mogelijke ontwikkelingen in de woningbehoefte op termijn.
Dat laatste geschiedt in de vorm van scenario's.

Naar de rapportage van de woningmarkt.