Bakkramen-en-bakwagens

Feesten en festivals zonder bakkramen en bakwagens zijn zeldzaam. Er zijn regels voor deze kramen.

Het plaatsen van deze kramen neemt voor een organisatie veelal de zorg uit handen als het gaat om het aanbieden van voedsel. Het  plaatsen hiervan is echter niet zonder risico. Zorg dat deze risico’s weggenomen worden door u bewust te worden van de volgende voorschriften. Overleg met de ingehuurde partij is hiermee op zijn plaats.

Plaatsbepaling bakwagens en bakkramen

 • Plaats bakwagens/bakkramen, waarin elektrisch gefrituurd wordt, op een minimale afstand van 2 meter van een gebouw(en) en andere bouwsels zoals tenten, podia, marktkramen, andere bakwagens en of bakkramen.
 • Plaats bakwagens/bakkramen voor frituren met gasinstallatie op een minimale afstand van 5 meter van een ander gebouw.
 • Plaats bakwagens/bakkramen met een gasinstallatie op een minimale afstand van 2 meter t.o.v. van andere bakkramen/bakwagens met een gastinstallatie en een ander bouwsel.
 • Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven
 • Bij een gebouw met gevelsprinkler installatie kunt u bij het plaatsen van een tent 10 meter vanaf de gevel van een naburige pand aanhouden.
 • Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam (en deze 60 min brandwerend is)
 • Het opstellen van mobiele bakwagens in (tijdelijke) bouwwerken wordt afgeraden. Als dit wel het geval is, kan de brandweer de activiteit toetsen op veiligheid. Vraag om dit maatwerk advies bij de gemeente waar de activiteit plaats vind.

Brand

 • Zorg dat de bakwagen veilig is. De basisconstructie van de bakwagen of bakruimte moet van materiaal zijn vervaardigd dat bij verhitting niet onmiddellijk vlam vat of bezwijkt.
 • Zorg dat het bak- en braadtoestel niet gaat ontbranden door een niet goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximum ingestelde waarde van 190 °C. Voor elektrisch verwarmde bakpannen en installaties geldt hetzelfde.org dat elke bakwagen een eigen, geschikt en goedgekeurd blusmiddel heeft met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof.
 • Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet hoort een goed passende en hanteerbare deksel aanwezig te zijn die de beginnende brand volledig kan afdekken. Blussen met water is levensgevaarlijk.
 • Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen vrijgehouden wordt voor direct gebruik door de brandweer.

Gebruik van gas

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt. Zie voor gasgebruik de pagina Gebruik van gas.

Overige zaken

 • De ruimtes waar gefrituurd wordt in oliën en vetten zijn niet toegankelijk voor publiek.
 • Zorg dat er veilig gevlucht kan worden door het personeel en de bezoekers rondom bakkramen en braadwagens.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige Wij wensen u een veilig evenement!plaatsen