Heling voor ondernemers

Als handelaar in tweedehandsgoederen heeft u een specifieke rol in de aanpak van heling. Als u er namelijk, samen met uw mede handelaren, voor zorgt dat u geen goederen opkoopt die van een crimineel gepleegd feit afkomstig zijn, is er voor de criminelen geen mogelijkheid meer om van de goederen af te komen.

U bent vanuit het Wetboek van Strafrecht verplicht hieraan u medewerking te verlenen. Doet u dat niet dat riskeert u een boete en in het uiterste geval een (tijdelijke) sluiting van uw onderneming.

Wettelijke verplichtingen

U bent als handelaar in tweedehands goederen verplicht om u als handelaar bij de gemeente aan te melden. Dit is beschreven in de APV van de gemeente (artikel 2:68). U kunt dit doen door, binnen drie dagen na de start van uw onderneming, in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket.

Daarnaast bent u als handelaar verplicht om een opkopersregister bij te houden. Dit is beschreven in de APV van de gemeente (artikel 2:67) (zie ook onder documenten het aanwijzingsbesluit). Hiervoor is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Met het gebruik van het register draagt u bij aan de bestrijding van diefstal en heling. Bij het inschrijven in het DOL kunt u aangeven dat u gebruik wenst te maken van het DOR. Dit biedt u een aantal voordelen: door gebruik te maken van het DOR (en dit bij te houden) voldoet u aan de wettelijke verplichtingen, tevens zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.

Documenten

  • Beleidslijn Heling (3 september 2020): uit het oogpunt van misdaadbestrijding is de aanpak van handel in goederen afkomstig van een misdrijf en hieraan gerelateerde strafbare feiten van groot belang. Deze beleidslijn beschrijft de wettelijke basis alsmede het handhavingsarrangement welke door de gemeente kan worden ingezet bij het constateren van een overtreding.
  • Aanwijzingsbesluit inkoopregister voor handelaren (1 september 2016): in dit besluit heeft de burgemeester bekendgemaakt dat hij  het digitale in- en verkoopregister (DOR) heeft aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en/of verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen.