Aanwijzingsbesluit inkoopregister voor handelaren

Op 31 augustus 2015 (op 3 september 2020 herzien) is de Beleidslijn heling gemeente Hardinxveld-Giessendam (hierna de beleidslijn) door de burgemeester vastgesteld. Uit het oogpunt van misdaadbestrijding is de aanpak van de handel van goederen die afkomstig zijn van een misdrijf van groot belang. Het gaat om strafbare feiten als woninginbraken. Dit wordt ook wel heling genoemd. Het verhandelen van goederen die afkomstig zijn van een misdrijf stimuleert dit soort misdaadvormen. De verkregen goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld.

Inkoopregister handelaren

In aanvulling op en in het verlengde van deze beleidslijn heeft de burgemeester op 1 september 2016 het Aanwijzingsbesluit inkoopregister voor handelaren vastgesteld. Via dit aanwijzingsbesluit maakt de burgemeester bekend dat hij het Digitaal Opkopers Register (DOR) heeft aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de inkoop van gebruikte en ongeregelde goederen. Het DOR is voorzien van een technisch waarmerk.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Het DOR ondersteunt opkopers bij het registreren van de goederen die zij aankopen. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier ook meer gegevens over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de verkoper (legitimatieplicht) worden geregistreerd. Daarnaast kan het systeem worden gekoppeld aan andere databases en (politie)systemen. Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om automatisch te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match. De politie ontvangt hiervan automatisch een melding.

Verkoopregister handelaren

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is eerder door de gemeenteraad besloten om het DOR voor de verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen als doorlopend en gewaarmerkt register te gebruiken.