't Oog Woningbouw - Waardzone

De ontwikkelaar Waardzone C.V. gaat 170 woningen bouwen en het project verkeert momenteel in fase 1.

Waarom 

Vanuit de bewoners is er behoefte aan woningen in deze omgeving en de gemeente gaat daar invulling aan geven met de bouw van nieuwe woningen.

Wanneer

De ontwikkelaar start in februari 2024 met de bouw van de woningen en naar verwachting is het bouwproject in de eerste helft van 2027 gereed.

Waar

De woningen komen aan de linkerkant van de Frederikstraat.

Werkzaamheden

Op dit moment werken we aan een zogenoemd ambitiedocument, samen met stedenbouwkundig bureau Mecanoo. Het gaat hier om de totale invulling van het terrein, dus inclusief de bouw van de woningen en de aanleg van groenzones. En we werken aan de financiering voor de infrastructuur van het gebied.

Betrokken partijen

  • Gemeente Hardinxveld-Giessendam 
  • Waardzone C.V.

Bestemmingsplan (voorontwerp of onherroepelijk)

Het vastgestelde bestemmingsplan is op dit moment nog niet onherroepelijk vanwege een lopende procedure.  U kunt het project daarom op dit moment nog niet vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zodra dat wel het geval is, maken we dat op deze webpagina bekend.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul dan het contactformulier Bouwen of verbouwen of neem contact op met het projectsecretariaat: projectsecretariaat@hardinxveld-giessendam.nl