Rioolinformatie

Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. Voor de riolering (“huisaansluiting”) op uw eigen grond bent u zelf verantwoordelijk. Als de verstopping binnen de perceelgrens ligt is de eigenaar (of verhuurder) van een woning en/of pand daarom verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de kosten.

De gemeente is verantwoordelijk in die gevallen, waarbij een probleem bestaat met het hoofdriool of met de huisaansluiting in de grond van de gemeente (tenzij de oorzaak van deze verstopping schuilt in een onjuist gebruik van het riool).

Als u last heeft van een rioolverstopping kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) telefoon 14 0184, of buiten kantooruren met de Storingsdienst telefoon (0184) 670267. De medewerkers van de gemeente beoordelen de aard van de melding, en komen indien nodig langs.

U dient daarvoor zelf van tevoren het zogenaamde “ontstoppingsstuk” op te graven, dat aanwezig moet zijn op de perceelgrens. Door bijtijds de gemeente te benaderen voorkomt u het nodeloos maken van kosten; door de gemeente worden nooit kosten vergoed voor werkzaamheden waarvoor uzelf de opdracht heeft gegeven!

Als de (oorzaak van de) verstopping in het gedeelte van het riool zit, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn aan de ontstopping voor u geen kosten verbonden. Ligt (de oorzaak van) de verstopping bij u, of in het gedeelte van het riool waarvan u de eigenaar bent, dan worden de met het ontstoppen werkelijk gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Wanneer op voorhand duidelijk is, dat het probleem in het leidinggedeelte waarvoor u verantwoordelijk bent schuilt, dan heeft de gemeente geen taak. U moet zich dan rechtstreeks wenden tot een deskundige (loodgieter, installatiebedrijf of aannemer).

Omdat een verstopping van het riool vaak blijkt samen te hangen met onjuist gebruik, vraagt de gemeente u rekening te houden met het volgende. Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt, droog toiletpapier en wat door de zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool.

Maar gebruik het riool nooit voor het weggooien van (frituur)olie of vet, verfresten, chemicaliën, schoonmaakdoekjes, kattenbakkorrels enz.

In de gemeentegids kunt u lezen, hoe u het hier genoemde afval kunt aanbieden. Op de website www.riool.info kunt u nadere informatie vinden over de werking van het riool, en de oorzaak en oplossing van mogelijke problemen.