Wateroverlast

Op deze webpagina vindt u meer informatie om wateroverlast te verminderen en/of voorkomen.

 • Rioolinformatie

  Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. Voor de riolering (“huisaansluiting”) op uw eigen grond bent u zelf verantwoordelijk. Als de verstopping binnen de perceelgrens ligt is de eigenaar (of verhuurder) van een woning en/of pand daarom verantwoordelijk voor de werkzaamheden en de kosten.

 • Tips om wateroverlast tegen te gaan

  Er is een boekje 'Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan'.

 • Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast 2017

  De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken.

 • Calamiteitenplan wateroverlast

  In het Calamiteitenplan wateroverlast staat wat de verschillende partijen (gemeente, waterschap, regionale brandweer/veiligheidsregio) doen om wateroverlast bij extreme regenval zo veel als mogelijk te beperken.