Tips om wateroverlast tegen te gaan

Er is een boekje Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan (pdf, 453 kB).

In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat.