Ondersteuning

 • Mantelzorgers

  Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij uw dagelijkse activiteiten.

 • Begeleiding

  Soms lukt het niet om zelfstandig dagelijkse zaken te regelen. Bijvoorbeeld de administratie of financiën op orde brengen, dagritme en een dagstructuur krijgen.

 • Sociaal Team

  Het Sociaal team helpt met vragen over opvoeding, zorg, uw gezin of relatie, zelfstandig wonen, sociale contacten, werk en inkomen of ondersteuning voor mantelzorgers.

 • Onafhankelijk cliëntondersteuner

  De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van gemeente en hulpverleners. De cliëntondersteuner kan helpen om vragen te verduidelijken of uw belang te behartigen.

 • Rolstoel, scootmobiel, tillift

  Kunt u thuis of buitenshuis niet of moeilijk zelfstandig lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een rolstoel of een ander hulpmiddel waarmee u mobieler wordt.

 • Huishoudelijke hulp

  Huishoudelijke ondersteuning is voor mensen die het huishouden niet (helemaal) zelf meer kunnen doen. We kijken eerst naar wat u zelf kunt.

 • Woningaanpassingen

  Woningaanpassingen zijn veranderingen in de woning zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Denk aan een traplift of aanpassingen in keuken en badkamer.

 • Vervoersvoorzieningen

  In de gemeente Hardinxveld-Giessendam kunt u gebruik maken van diverse vormen van openbaar vervoer. Soms kunt u door een beperking geen gebruikmaken van openbaar vervoer.