Calamiteitenplan Wateroverlast

In het Calamiteitenplan wateroverlast staat wat de verschillende partijen (gemeente, waterschap, regionale brandweer/veiligheidsregio) doen om wateroverlast bij extreme regenval zo veel als mogelijk te beperken. Het Calamiteitenplan werkt op basis van weersverwachtingen. Bij extreme neerslagverwachting worden voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra pompen.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Calamiteitenplan Wateroverlast’, pdf, 9MB