Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast 2017

De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken.

Bijlagen

In de bijlagen vindt u de stand van zaken van januari/februari 2017.